Prinsip Asas Grafik

Memahami elemen dan prinsip grafik bagi menghasilkan reka bentuk grafik yang baik.

Reka Bentuk Pengajaran.

Perbincangan tentang konsep, amalan, teori dan model reka bentuk pengajaran berdasarkan tokoh-tokoh terkenal.

Bahan Audio Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.

Kesan bunyi audio dan keseragaman elemen-elemen bunyi mampu memukau pelajar. Ikuti bagaimana ianya dihasilkan.

Media Pengajaran

Apakah media pengajaran? Bagaimana media boleh meningkatkan keberkesanan proses Pengajaran dan Pembelajaran? Bagaimana media boleh diklasifikasikan? Apakah fungsi media pengajaran?

Kawal Penggunaan Komputer Anak-anak Anda Dengan Cara Mudah

Panduan menggunakan aplikasi Windows untuk menentukan tahap keselamatan akses komputer.

27 July 2014

Adakah blog anda boleh dipapar dalam smartphone?

Dunia web sekarang ini semakin berkembang mengikut perkembangan pesat kemajuan teknologi internet dan hampir semua orang sama ada kanak-kanak, orang dewasa atau yang sudah berumur sudah terbiasa dengan internet. Semakin ramai yang memiliki laman web atau blog sendiri.
Semakin maju teknologi, hampir setiap orang memiliki gadget canggih untuk mengakses internet, menjalajahi maklumat tanpa memerlukan laptol arau pc. Semua alat akses hanya sebesar tapak tangan. Tetapi hanya laman web / blog yang serasi dapat dipapar dengan baik menerusi smartphone. Paparan yang dapat dilihat dengan baik menerusi smartphone ini dipanggil Responsive Web Design iaitu paparan blog dapat dilihat sepenuhnya tanpa ada schroll ke kiri atau ke kanan. Yang ada hanya schroll ke atas atau ke bawah. Baca selanjutnya tentang Responsive Web Design.

06 May 2014

Peta Pemikiran i-Think

Program i-THINK merupakan projek bersama oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Agensi Inovasi Malaysia (AIM). Pelancaran program rintis i-THINK telah pun dirasmikan oleh YAB Dato' Seri Mohd Najib bin Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada 13 Mac 2012 di bangunan Parlimen dan 10 buah sekolah telah terpilih dalam projek rintis i-THINK.

02 September 2012

Model Gaya Pembelajaran VAK

Gaya VAK mengandungi tiga aspek , iaitu  gaya pembelajaran Visual , Auditori  dan  Kinestetik.

  Gaya Pembelajaran  Visual
  1. Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan / ayat  dalam buku , papan hitam atau paparan komputer. 
  2. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan.