Prinsip Asas Grafik

Memahami elemen dan prinsip grafik bagi menghasilkan reka bentuk grafik yang baik.

Reka Bentuk Pengajaran.

Perbincangan tentang konsep, amalan, teori dan model reka bentuk pengajaran berdasarkan tokoh-tokoh terkenal.

Bahan Audio Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.

Kesan bunyi audio dan keseragaman elemen-elemen bunyi mampu memukau pelajar. Ikuti bagaimana ianya dihasilkan.

Media Pengajaran

Apakah media pengajaran? Bagaimana media boleh meningkatkan keberkesanan proses Pengajaran dan Pembelajaran? Bagaimana media boleh diklasifikasikan? Apakah fungsi media pengajaran?

Kawal Penggunaan Komputer Anak-anak Anda Dengan Cara Mudah

Panduan menggunakan aplikasi Windows untuk menentukan tahap keselamatan akses komputer.

20 July 2014

Peta Pemikiran i-Think

Program i-THINK merupakan projek bersama oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Agensi Inovasi Malaysia (AIM). Pelancaran program rintis i-THINK telah pun dirasmikan oleh YAB Dato' Seri Mohd Najib bin Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada 13 Mac 2012 di bangunan Parlimen dan 10 buah sekolah telah terpilih dalam projek rintis i-THINK. Program i-THINK akan diperluaskan ke 500 buah sekolah di Malaysia pada tahun 2013 dan *semua sekolah pada tahun 2014. 

Melalui Program i-THINK, 8 PETA PEMIKIRAN yang diperkenalkan dengan tujuan dan objektif yang berbeza di samping proses pemikiran masing-masing dapat diaplikasikan dalam proses Pengajaran Dan Pembelajaran di dalam kelas mengikut topik yang bersesuaian dengan Peta Pemikiran yang dipilih. 

Sila lihat contoh Peta Pemikiran i-Think di sini.
<http://3.bp.blogspot.com/-eLyLsOiyL4U/U7SN6nJmtFI/AAAAAAAAAt8/4DqH8XUAbbI/s1600/ithink.jpg>

02 September 2012

Model Gaya Pembelajaran VAK

Gaya VAK mengandungi tiga aspek , iaitu  gaya pembelajaran Visual , Auditori  dan  Kinestetik.

  Gaya Pembelajaran  Visual
  1. Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan / ayat  dalam buku , papan hitam atau paparan komputer. 
  2. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan.

Teori Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)

1.      Konsep
Teori Kecerdasan Pelbagai adalah berdasarkan pada pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan pada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya yang tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka.