Teori dan Model Rekabentuk Pengajaran

Posted by

Sebagai satu bidang yang sentiasa berkembang, rekabentuk pengajaran adalah berlandaskan kepada teori-teori hasil daripada penyelidikan serta model-model yang berorientasikan pengalaman. Tujuan akhir rekabentuk pengajaran adalah untuk menyelesaikan masalah pembelajaran kompleks yang dihadapi dalam pendidikan, latihan dan kursus. Hoover (1984) berpandangan bahawa treori merupakan satu set preposisi yang mencadangkan mengapa sesuatu itu perlu berlaku. Beliau menyarankan empat kegunaan utama teori iaitu:
  1. Teori memberi pola untuk tafsiran data
  2. Teori menghubungkan sesuatu kajian dengan yang lain
  3. Teori memberi satu kerangka di mana konsep dan pembolehubah mencapai siginifikan khusus
  4. Teori membolehkan kita mentafsir makna yang lebih luas untuk dapatan kajian kita.
Bagiaman pula dengan model?  Kita bincang dalam post akan datang...Bye


Blog, Updated at: 1:08 AM

0 comments:

Post a Comment