Peta Pemikiran i-Think

Posted by

Program i-THINK merupakan projek bersama oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Agensi Inovasi Malaysia (AIM). Pelancaran program rintis i-THINK telah pun dirasmikan oleh YAB Dato' Seri Mohd Najib bin Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada 13 Mac 2012 di bangunan Parlimen dan 10 buah sekolah telah terpilih dalam projek rintis i-THINK.

Program i-THINK akan diperluaskan ke 500 buah sekolah di Malaysia pada tahun 2013 dan *semua sekolah pada tahun 2014. 

Melalui Program i-THINK, 8 PETA PEMIKIRAN yang diperkenalkan dengan tujuan dan objektif yang berbeza di samping proses pemikiran masing-masing dapat diaplikasikan dalam proses Pengajaran Dan Pembelajaran di dalam kelas mengikut topik yang bersesuaian dengan Peta Pemikiran yang dipilih.

Sila lihat contoh Peta Pemikiran i-Think di sini.
<http://3.bp.blogspot.com/-eLyLsOiyL4U/U7SN6nJmtFI/AAAAAAAAAt8/4DqH8XUAbbI/s1600/ithink.jpg>


Blog, Updated at: 11:18 PM

0 comments:

Post a Comment