Adakah blog anda boleh dipapar dalam smartphone?

Posted by

Dunia web sekarang ini semakin berkembang mengikut perkembangan pesat kemajuan teknologi internet dan hampir semua orang sama ada kanak-kanak, orang dewasa atau yang sudah berumur sudah terbiasa dengan internet. Semakin ramai yang memiliki laman web atau blog sendiri.
Semakin maju teknologi, hampir setiap orang memiliki gadget canggih untuk mengakses internet, menjalajahi maklumat tanpa memerlukan laptol arau pc. Semua alat akses hanya sebesar tapak tangan. Tetapi hanya laman web / blog yang serasi dapat dipapar dengan baik menerusi smartphone. Paparan yang dapat dilihat dengan baik menerusi smartphone ini dipanggil Responsive Web Design iaitu paparan blog dapat dilihat sepenuhnya tanpa ada schroll ke kiri atau ke kanan. Yang ada hanya schroll ke atas atau ke bawah. Baca selanjutnya tentang Responsive Web Design.


Blog, Updated at: 11:58 PM

0 comments:

Post a Comment